განკარგულება N70 (25.10.2023 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს ,,ვი-ჯი-ეს ნეთვორქისათვის“ (ს/ნ 438724490) პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_70_20231025
Share:

კომენტარის დატოვება