განკარგულება №11 – „ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „საფეხბურთო სკოლის“ დაფუძნებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

gankarguleba_11_20190328
Share: