დადგენილება N22 (22.12.2023 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_22_20231222
Share:

კომენტარის დატოვება