“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2024 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20240222
Share:

კომენტარის დატოვება