განკარგულება N16 (26.03.2024 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას, საწყისი საპრივატიზებო ფასის განსაზღვრის შესახებ”

gankarguleba_16_20240326
Share:

კომენტარის დატოვება