სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობისათვის სახურავის მასალის შესყიდვა

 

დეტალები იხ. ბმულზე:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=571742&lang=ge&fbclid=IwAR3licqKu6AY3EYVvpGgwbDbQfgs-eju6y5nxWfYdznd2BXnKly8fsyi6G0_aem_AbyJQjPAR0THICjnmgqgQciT3S_jZi-BrZXbynaw6Undglv1uztkQUJD-RVKb2lRHCPLZBwZMoksrrmUgxq-lPmu

Share:

კომენტარის დატოვება