განკარგულება N27 (28.05.2024 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_27_20240528
Share:

კომენტარის დატოვება