“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის ვენე კვირკველიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20190514
Share:

კომენტარის დატოვება