განკარგულება №33 – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში სანაპირო ზოლის განვითარებასთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 აპრილის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

gankarguleba_33_20190531
Share:

კომენტარის დატოვება