„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N95 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankargulebis_proeqti_20190709
Share:

კომენტარის დატოვება