„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი”(დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი)

dadgenilebis_proeqti_20190719
Share:

კომენტარის დატოვება