განკარგულება №37-„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N95 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankarguleba_37_20190725
Share:

კომენტარის დატოვება