ბიურომ დღის წესრიგზე იმსჯელა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ბიუროს წევრებმა 27 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი შემდეგი საკითხებით დაამტკიცა: „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების – ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 მაისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;

„გრიგოლეთისა და ყვავილნარის განაშენიანების გეგმის შემუშავების თაობაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მიწის ნაკვეთის   განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების  თაობაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად  ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“;

ბიურომ მოისმინა და ცნობად მიიღო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის აგვისტოს თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიში;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;

„კურორტ გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებ“;

ბიურომ საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად 2019 წლის 27 სექტემბერი (11.00სთ) განსაზღვრა.

#ლანჩხუთი2019
#ბიურო2019

Share:

კომენტარის დატოვება