განკარგულება №65 – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სთვის და შპს ,,ლანჩხუთი“-სთვის საკუთრებაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_65_20191223
Share:

კომენტარის დატოვება