შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს  სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს  სხდომის დღის წესრიგი

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                          30 იანვარი 2020 წელი

                                                                                                               14:00სთ.

 

  1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა.

2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების გაცნობა.

3.  სხვადასხვა საკითხები.

Share:

კომენტარის დატოვება