მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი

dadgenilebis_proeqti_20200204
Share:

კომენტარის დატოვება