განკარგულება №19 (27.03.2020 წელი) -“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2020 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_19_20200327
Share:

კომენტარის დატოვება