“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20200623
Share:

კომენტარის დატოვება