დადგენილება №14 (20.08.2020 წელი)-“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_14_20200820
Share:

კომენტარის დატოვება