პროექტ „პროგრესის გზას“ განხორციელება დაიწყო

 

ლანჩხუთში ახალგაზრდობის სააგენტოს მილიონიანი ფონდის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტი „პროგრესის გზა“ დაიწყო.

პროექტის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახლაგაზრდების გააქტიურება და მათი ჩართულობის გაზრდა, ასევე მათთვის არაფორმალური განათლების გზით ისეთი ცოდნის მიღებისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათი პოტენციალის სრულად რეალიზებას.

პროექტში 30, 14–დან 29 წლამდე ახალგაზრდა იქნება ჩართული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულიდან, რომლებიც 5 თვიან ტრენინგ კურსს გაივლიან.

პროექტის გავრცობის მიზნით, ტრენინგების დასრულების შემდეგ ბენეფიციარი ახალგაზრდები საგანმანათლებლო აქტივობებს თავად დაგეგმავენ და განახორციელებენ.

პროექტს ხელმძღვანელობს ტრენერების გუნდი: ლადო აფხაზავას, ქეთევან ებრალიძის, ამირან გიგინეიშვილისა და ოთარ პატიეშვილის შემადგენლობით.

შეგახსენებთ, რომ ახალგაზრდობის სააგენტო მილიონიანი ფონდის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში მიზნად ისახავს ახალგაზრდული ორგანიზაციების, როგორც ახალგაზრდული სფეროს მთავარი მდგენელის გაძლიერებას, რომლებიც არაფორმალური განათლების გზით უზრუნველყოფენ რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის კომპეტენციების ზრდას, მხარდაჭერას გაუწევენ ახალგაზრდულ ინიციატივებს და უზრუნველყოფენ მათ ჩართულობას ადგილობრივ და საზოგადოებრივ ეკონომიკურ თუ კულტურულ ცხოვრებაში.

Share:

კომენტარის დატოვება