განკარგულება №49 (30.09.2020 წელი) –,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით -იჯარის ფორმით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_49_20200930
Share:

კომენტარის დატოვება