„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 სექტემბრის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankargulebis_proeqti_20201001
Share:

კომენტარის დატოვება