განკარგულება №57 (26.11.2020 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით – უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_57_20201126
Share:

კომენტარის დატოვება