ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

gegma_k_2020
Share:

კომენტარის დატოვება