განკარგულება N59 (25.12.2020 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_59_20201225
Share:

კომენტარის დატოვება