სოფ. ჩიბათში და სოფ. გრიგოლეთში ტურისტული ცენტრის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

სოფ. ჩიბათში და სოფ. გრიგოლეთში ტურისტული ცენტრის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
დეტალები იხილეთ ბმულზე:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=385561&lang=ge

Share:

კომენტარის დატოვება