2018 წლის დადგენილებები

დადგენილებამისამართითარიღი
დადგენილება 14 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებგადმოწერეთ დადგენილება March 20, 2018
დადგენილება 15 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებგადმოწერეთ დადგენილება March 30, 2018
დადგენილება 16 - საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებგადმოწერეთ დადგენილება March 30, 2018
დადგენილება 17 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებგადმოწერეთ დადგენილება March 30, 2018
დადგენილება 18 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებგადმოწერეთ დადგენილება March 30, 2018
Share: