,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებელ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20210311
Share:

კომენტარის დატოვება