ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2021 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

gankargulebis_proeqti_20210415
Share:

კომენტარის დატოვება