ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული მოხსენებითი ბარათი (29.07.2021 წელი)

dadgenilebis_proeqti_20210729
Share:

კომენტარის დატოვება