საკრებულოს სხდომის ოქმი #3- 2019 წელი

sso_3_20190205_re
Share: