ა(ა) იპ ,,ლანჩხუთის კეთილმოწობისა და მომსახურების ცენტრი“ 2021

ა(ა)იპ „ლანჩხუთის კეთილმოწყობის და მომსახურების“ ცენტრის მიერ ყოველდღიურად სუფთავდება ქალაქ ლანჩხუთში არსებული ცენტრალური ქუჩები, 1 მოედანი, 6 სკვერი და ბაღი. პერიოდულად ხდებოდა მუნიციპალიტეტის სოფლებთან დამაკავშირებელი გზებისა და სოფლების ცენტრალური მოედნების დაგვა-დასუფთავება (95 კვ.კმ.) გაიწმინდა 15 კვ.კმ-მდე სანიაღვრე არხი. ნაგავსაყრელზე გადატანილი იქნა 5113 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, რომელსაც ემსახურება 7 მანქანა. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება მუნიციპალიტეტში შემავალი ყველა სოფლიდან. ცენტრის მიერ გაიცელა 50 ჰექტარი ტერიტორია, შხამქიმიკატებით დამუშავდა 10 ჰექტარი ფართობი, 50 ხეს ჩაუტარდა სანიტარული ჭრა, 1000-ზე მეტ ნარგავს ჩაუტარდა აგროტექნიკური სამუშაოები, მინერალური სასუქებით გამოიკვება 976 ძირი ნარგავი.  შეთეთრდა 500 ძირი ხე. დაირგო სხვადასხვა ჯიშის ყვავილის ასობით ნერგი. შეიღება 100-ზე მეტი სკამი, დამზადდა და აღდგენილია 30 პატარა ურნა, ასევე აღდგენილი იქნა სანიაღვრე არხებზე არსებული ცხაურები, შეკეთდა 25 სანაგვის ურნა, შეიღება 150 მეტრი სიგრძის ბორდიური. მოვლა-პატრონობას ვუწევთ 6 სასაფლაოს, მოხდა ყველა მათგანის რამდენიმეჯერ გაცელვა და  შეწამვლა  სპეციალური ხსნარით. სამსახური  მოსახლეობას ემსახურება  5 ერთეული მუნიციპალური ტრანსპორტით. ქალაქის დასუფთავებაზე მუშაობს – 30 მეეზოვე. ამას გარდა, პერიოდულად ხდება  გრიგოლეთის სანაპირო ზოლის დასუფთავება, ასევე სანაპირო ზოლზე არსებული ნარგავების სარეველებისგან გაწმენდა-გასუფთავება.

თითქმის ყველა ადმინისტრაციულ ცენტრში ტარდება  გაცელვითი სამუშაოები, გაიწმინდა ჯიხეთის დედათა მონასტრისკენ სავალი გზა, სოფლის ცენტრებში არსებული მოედნები. სხვადასხვა სოფელში შეკეთდა წყლის რეზერვუარები, მოხდა წყლის საქაჩების დამონტაჟება და  გადამყვანების შეცვლა.

გარე განათების განყოფილიების მიერ მოხდა 6 ათასზე მეტი ახალი ნათურის დამონტაჟება, ასევე ასეულობით მეტრი ელექტროსადენის  შეცვლა. ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობას დროული დახმარება გაეწია მობილური ჯგუფების მიერ – მოხდა მოთხრილი ხეების (50 ძირზე მეტის) დამუშავება-დასაწყობება. ასევე მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგვის შემკრები ჯებირის გაწმენდა-განახლება.

Share:

კომენტარის დატოვება