ნიგოითი

ნიგოითის ლანდშაფტი

ნიგოითის ტერიტორიული ერთეული მდებარეობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში. იგი ტერიტორიულად ესაზღვრება სამტრედიისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებს. აქ განთავსებულია ჯიხეთის დედათა მონასტერი.

ნიგოითის ტერიტორიული ერთეული შედგება ოთხი სოფლისგან:
ნიგოითი – 275 მუდმივად მცხოვრები ოჯახი,
ქვიანი – 380 მუდმივად მცხოვრები ოჯახი,
ჭყონაგორა – 277 მუდმივად მცხოვრები ოჯახი,
ჩოლობარგი – 503 მუდმივად მცხოვრები ოჯახი.
სულ ნიგოითის ერთეულში ცხოვრობს 1435 ოჯახი
ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელია გიგა დოლიძე (ტელ:595 564500)
Share: