ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული მოხსენებითი ბარათი (12.11.2021 წელი)

dadgenilebis_proeqti_20211112
Share:

კომენტარის დატოვება