მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის ანგარიში

მოცემულ საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 14 210 927 ლარი,  რაც წლიური დაზუსტებული გეგმის 71,5%-ს შეადგენს, მათ შორის, გრანტების სახით ჩამორიცხულია 4 630 359 ლარი, აქედან საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გრანტი 50000 ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 395235 ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჩამორიცხულია  3353092 ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისათვის 748 000 ლარი. საანალიზო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით) მიღებულია 9 580 568 ლარი, წლიური პროგნოზის 78,4%-ი, მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი შეადგენს წლიური გეგმის 74%-ს, საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადის საკასო შესრულება – წლიური გეგმის 130,5%-ს, უცხოურ საწარმოთა ქონების გადასახადის სახით ჩამორიცხულია 14802 ლარი, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის შემოსავალმა 78788 ლარი შეადგინა, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი მიღებულია 115390 ლარი. ბიუჯეტში სხვა შემოსავლების სახით მიღებულია 2 722 848 ლარი,  რაც წლიური პროგნოზის 101.4%-ი, არაფინანსური აქტივების (გაყიდვების) კლებიდან მიღებულია შემოსავალი 347667 ლარი, წლიური პროგნოზის 109,3%-ი.

მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრამდე განვლილ პერიოდში გაწეულია 14257156 ლარის ხარჯი, მათ შორის; 3771531 ლარი მიმართულია საბიუჯეტო დაფინანსების დაწესებულებებში შტატით დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურებაზე. შტატგარეშე მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე გახარჯულია 1614709 ლარი.

ბიუჯეტიდან სუფსიდირებით დაფინანსებამ 387217 ლარი შეადგინა.

სერვის ცენტრის მიერ გაწეული ხარჯების 69,5%-ი, გარე განათების ღონისძიებებზე 133225 ლარი ხარჯების 9,5%-ი, გამწვანების ღონისძიებებზე 117672 ლარი ხარჯების 8,4 %-ი, სასაფლაოს მოვლით ღონისძიებებზე 82598 ლარი ხარჯების 5,9%-ი, სოფლად წყალსადენი სისტემის მოვლით ღონისძიებებზე 65041 ლარი ხარჯების 4,6%-ი.

 

 

ჩვენი გუნდის მთავარი ზრუნვის საგანი განათლებაა, განსაკუთრებით სკოლამდელი აღზრდა.

სწორედ ამიტომ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წელს აცანაში აშენდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშო ბაღი, ხოლო ხაჯალიასა და სუფსაში მალე დაიწყება 100-100 ბავშვზე გათვლილი ბაღების მშენებლობა, ორივე ბაღის მშენებლობაზე 8 მლნ. 791 520 ლარი დაიხარჯება.

ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბაღების კუთხით ინფრასტრუქტურული პრობლემები მუნიციპალიტეტში სრულად მოგვარებული იქნება.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2012 წლიდან დღემდე საბავშვო ბაღების დაფინანსება მნიშვნელოვნად გაიზარდა და თუ 2012 წელს ეს რიცხვი შეადგენდა 755085 ლარს, მიმდინარე წლისთვის დაფინანსებამ 2 მლნ. 700 000 ლარი შეადგინა.

 

 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზოგადსაგანმანათლებლო სფერო. იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა მიიღონ სრულფასოვანი განათლება, საჭიროა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ადაპტირებული შენობები. მიმდინარე წელს დასრულდა  ლანჩხუთის მე-3 საჯარო, ჩოჩხათის საჯარო სკოლის გულიანის სექტორისა და ლესის საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. სკოლების მშენებლობაზე მთლიანობაში 8 მლნ. 627 867 ლარი დაიხარჯა.

ზოგადად, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სკოლებში მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა, გაკეთდა სველი წერტილები, შეიცვალა სახურავები.

გარდა ამისა, ჩვენთან, ლანჩხუთის ცენტრში დაწყებულია პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა.

ახალი პროფესიული სასწავლებელი ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის საჭირო აუცილებელ პროფესიებს შეასწავლის არა მხოლოდ ახალგაზრდებს, არამედ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამა თუ იმ პროფესიის შეძენით იქნება დაინტერესებული. ამ ეტაპზე გათვალისწინებული გვაქვს 7 სპეციალობა, რომელთა შესწავლა შესაძლებელი იქნება ჩვენ პროფესიულ კოლეჯში. რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის მოთხოვნიდან გამომდინარე, პროფესიები სამომავლოდ დაემატება.

პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული ახალი სახელმწიფო პროგრამის „განახლებული რეგიონების” ფარგლებში ლანჩხუთში ცენტრალური მოედნის, მრავალბინიანი სახლების გარე ფასადების, ცენტრალური პარკისა და საავტომობილო მაგისტრალიდან ქალაქში შესასვლელი კვანძის რეაბილიტაციაა დაგეგმილი. მშენებლობები უკვე დაწყებულია და ძალიან მალე ჩვენი პატარა ქალაქი მიიღებს თანამედროვე ქალაქის იერ-სახეს. აღნიშული პროექტი ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობების გაზრდას, რითაც დიდ სარგებელს ნახავენ როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ისე ვიზიტორები.

 

მნიშვნელოვნად მოწესრიგდა ადმინისტრაციული ერთეულების შიდა მიმოსვლისა და ცენტრალური გზები. მოასფალტდა წლების მანძილზე პრობლემად ქცეული ღრმაღელის 9 კილომეტრი სიგრძის გზა, რომელიც ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სამ სოფელს, ღრმაღელე-ორმეთი-ომფარეთს აკავშირებს ოზურგეთსა და ლანჩხუთთან. ასევე მოწესრიგდა ყვავილნარის 900 მეტრიანი შიდა მიმოსვლის საავტომობილო გზა.

ამ დროისათვის 11 ადმინისტრაციულ ერთეულში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება 2 მლნ. 100 ათასი ლარის პროექტი, რაც გულისხმობს აკეთში, აცანაში, მამათში, ნიგოითში, შუხუთში, ჩიბათში, სუფსაში, ნიგვზიანში, ნინოშვილში, ჯურუყვეთსა და ჩოჩხათში შიდა მიმოსვლის გზებს სრულ რეაბილიტაციას. საუბარია, რვა კილომეტრამდე სიგრძის გზაზე.

 

დასრულდა ქალაქ ლანჩხუთში მრავალბინიანი სახლების რეაბიიტაცია, რაც საერთო ჯამში 129 112 ლარი დაჯდა.

ამ ეტაპზე ქალაქში მიმდინარეობს საფეხმავლო ბილიკების და გარე განათების რეაბილიტაცია. მიმდინარე წელს სამუშაობის განსახორციელებლად დაიხარჯება 907 901 ლარი.

 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელზედაც წელს 748 000 ლარი დაიხარჯა.

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის  ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 748 000 ლარი. პროგრამის ფარგლებში 15 ადმინისტრაციული ერთეულის  55 სოფელში განხორციელდა და მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის პროექტი: გარე განათება, შიდა გზების მოწესრიგება,  სოფლის გზისპირა მოსაცდელი, სველი წერტილის მოწყობა, წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა, სკვერის მოწყობა და ა.შ. მნიშვნელოვანია, რომ განსახორციელებელი პროექტების პრიორიტეტულობას ადგილობრივი მოსახლეობა თავად განსაზღვრავს. ეს პროგრამა ხელს უწყობს მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას როგორც მათი სოფლისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებაში, ისე თემის პრიორიტეტებისა და სამომავლო განვითარების მიმართულების განსაზღვრაში.

 

16 ადმინისტრაციული ერთეულიდან ამჯერად ბუნებრივი აირი მიეწოდება 12 ადმინისტრაციულ ერთეულს. ხოლო მთავრობის განკარგულებით, ლანჩხუთის ოთხ ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნიგვზიანი, ჩოჩხათი, ნინოშვილი, ჯურუყვეთი (სულ 16 სოფელი) გაზიფიცირების საპროექტო სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება.

 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან დაგეგმილია აკეთის, ჩოჩხათის, ჯურუყვეთისა და ღრმაღელის  ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი 11 სოფლის წყალმომარაგების ქსელის სრული რეაბილიტაცია. ტენდერი უკვე დასრულებულია და პროექტირების სამუშაოები დაწყებულია. პროექტის ღირებულება 45 მილიონ ლარამდეა.

 

2021 წელს სასკოლო ინფრასტრუქტურის  განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა და განხორციელდა:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წყალწმინდის საჯარო სკოლის ეზოში განვითრებული მეწყერის სამუშაოები (70 000 ლარი) და ახალსოფლის სკოლის ეზოში ჭაბურღილის მოწყობა (126633 ლარი).

 

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები:

ჩოჩხათის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფ გულიანში  სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მიმდინარე პროექტი) – 139999 ლარი;

ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები – 264 829. 89 ლარი;

აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დზაიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები – 100799 ლ. ;

ჩიბათის, ჯურუყვეთის და ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებულ გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები – 164332 ლარი;

სოფ. ლესის მკვიდრის, სანაძის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის რეაბილიტაცია – 40305 ლარი;

სოფ. აცანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის რეაბილიტაცია – 22994 ლარი.

2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განსახორციელებლად, კერძოდ:

ლესის და აცანის ადმინიტრაციულ ერთეულებში ადმინისტრაციული შენობების შემოღობვის სამუშაოები – 62460 ლარი;

მამათის და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები – 36725 ლ. ;

ლანჩხუთში ებრალიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის სადარბაზოს რეაბილიტაცია – 3950 ლ. ;

მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა – 170000 ლ. ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შენობაში ოთახების რეაბილიტაცია – 54554;

ჩხაიძის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია – 22408;

შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია – 23883 ლარი;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ყოფილი რედაქციის შენობაში ოთახების რეაბილიტაცია – 14912 ლ. ;

გვიმბალაურის, ნიგოითის, ქალაქის, ღრმაღელის და შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სკვერების რებილიტაცია – 80776 ლარი;

ქ. ლანჩხუთში კვირკველიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა – 25899 ლარი.

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2021 წელის  9 თვეში განხორციელდა შემდეგი სოციალური პროგრამები:

 1. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 115 000 ლარი. პროგრამა გათვლილია 115 ბენეფიციაზე. დღეის მდგომარეობით ისარგებლა 102 ადამიანმა, გახარჯულია 65 256 ლარი.
 2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 42 000 ლარით, პროგრამით სარგებლობს 28 ოჯახი. ამ დროისათვის გახარჯულია 29 680 ლარი.
 3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 67000ლარით, პროგრამით სარგებლობს 55 ოჯახი, მათ შორის ერთი ძალადობის მსხვერპლი ქალი. ამ დროისათვის გახარჯულია 37 900 ლარი.
 4. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 56600 ლარით. პროგრამით სარგებლობს 84 ბენეფიციარი. პროგრამიდან დაიხარჯა 40 846 ლარი.
 5. სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 14 560 ლარით. პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზია, სულ 44 მოსწავლე. დღეის მდგომარეობით, პროგრამიდან დახარჯულია 8 320 ლარი.
 6. ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 13000ლარით. პროგრამით სარგებლობს 24 ბავშვი. ამ ეტაპზე დახარჯულია 9747 ლარი.
 7. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 38800 ლარით. პროგრამით მიმდინარე წელს ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა, დახარჯულმა თანხამ, ამ დროისათვის 21744 ლარი შეასრულა.
 8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 15300 ლარით. პროგრამის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ფინანსური დახმარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 61 ოჯახი ერთჯერადად საშეშე მერქნის შესაძენად მიიღებს ფინანსურ დახმარებას. ამ დროის მონაცემებით დახმარება გაიცა 33 ოჯახზე, გაცემული თანხის ოდენობამ 8250 ლარი შეადგინა.
 9. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 92000 ლარით. პროგრამით ისარგებლა 347 ბენეფიციარმა. დახარჯულია 49328 ლარი.
 10. ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა – 22000 ლარით, პროგრამით ისარგებლა 214 ბენეფიციარმა. დაიხარჯა 11 000 ლარი.
 11. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25 000ლარით. პროგრამით ისარგებლა 13 ბენეფიციარმა. დაიხარჯა 15 100 ლარი.
 12. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 2500 ლარით. პროგრამით განხოციელდა 8 უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობა. გახარჯულმა თანხან 2 000 ლარი შეადგინა.
 13. ლანჩხუთის რეგიონული ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 42 200ლარით. პროგრამით ისარგებლა კლუბის წევრმა 30 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან ამ დროისთვის დაიხარჯა 31500 ლარი.
 14. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 3000 პროგრამით ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა. დაიხარჯა 1000 ლარი.
 15. მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 15000 ლარით. პროგრამით ისარგებლა 73 ბენეფიციარმა. დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 11 964 ლარი.
 16. შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 16 000 ლარი, ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0- დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება ურეკში. პროგრამით ისარგებლა 8 ბენეფიციარმა. დაიხარჯა 6 000 ლარი.
 17. ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25 000 ლარი ლარით. პროგრამით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან დაფინანსდა ასევე სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯი. ამ დროისათვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 10590 ლარი.
 18. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. პროგრამის ბიუჯეტია 3000 ლარი. ამ დროისთვის პროგრამიდან თანხა არ დახარჯულა.
 19. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია 6000 ლარი.  პროგრამით ისარგებლა  4 ბენეფიციარმა. დახარჯულია 2 000 ლარი.
 20. მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია 2000 ლარი. პროგრამით ისარებლა 3 ბენეფიციარმა.  დაიხარჯა 2000 ლარი.
 21. 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვების და ობოლი შშმ ბავშვების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 2000 ლარი. პროგრამით ისარგებლა 4 ბენეფიციარმა. დაიხარჯა 1200 ლარი.
 22. ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია 3000 ლარი. პროგრამით სარგებლობს 1 ბენეფიციარი. დახარჯული თანხის ოდენობაა 2000 ლარი.
 23. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია 30 000 ლარი, პროგრამით სარგებლობს 5 ბენეფიციარი. ამ დროისათვის დახარჯული თანხის ოდენობაა 5260 ლარი. 24.  კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების  პროგრამა პროგრამის ბიუჯეტია 3000 ლარი. თანხა არ გახარჯულა.
 24. კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია  25000 ლარი. პროგრამით ისარგებლა 290 ბენეფიციარმა, დაიხარჯა 19 453 ლარი.

 

მიმდინარე წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურში შეიქმნა  ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება.

განყოფილების მიერ დამუშავდა ინფორმაცია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტტში კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახებისა  და სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების შესახებ.

განათლების და მეცნიერების  სამინისტროს წერილის საფუძველზე, მოწოდებული სიის თანახმად, ჩატარდა მონიტორინგი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბავშვებზე, რომლებიც დარჩენილნი არიან განათლების მიღმა.

 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალაგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2021 წლის ბიუჯეტი  განისაზღვრა 97500 ლარით

9 თვის განმავლობაში განხორციელდა  შემდეგი პროგრამები:

განათლების ხელშეწყობის  პროგრამიდან, რომლის ბიუჯეტია 28 000 ლარი, განხორციელდა შემდეგი  საქმიანობა:

 1. ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსება.
 2. განათლების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წახალისება. ლანჩხუთის ეტალონ მოსწავლეს სასულიერო გიმნაზიიდან, გიორგი გიორგაძეს წახალისების მიზნით, გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 500 ლარის ოდენობით.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021წლის საჯარო  სკოლების წარჩინებული ოქროსა და ვერცხლის 32 მედალოსანი მოსწავლე წახალისდა ერთჯერადი ფულადი ჯილდოთი. ოქროს მედალოსანი მოსწავლეები – 500 ლარის, ხოლო ვერცხლის მედალოსნები – 300 ლარის ოდენობით. წახალისების თანხამ შეადგინა15 500 ლარი.

2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე  100%-იანი სახელმწიფო- სასწავლო გრანტის მფლობელები გახდნენ თეა იმნაძე და ლიზი თურქია.  მათ  წახალისების მიზნით გადაეცათ ერთჯერადი ფულადი ჯილდო თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით. ჯილდოს ოდენობამ  სულ შეადგინა  – 2000 ლარი.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით  უზრუნველყოფის პროგრამის ბიუჯეტია 292 179 ლარი. პროგრამის ფარგლებში ტრანსპორტით დახმარება გაეწია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 24 საჯარო სკოლის 1900-მდე მოსწავლეს.

კულტურის ღონისძიებების პროგრამის დაფინანსება შეადგენს 24 000 ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

 1. დაფინანსდა ა(ა)იპ „რუდუნის“ პროექტი ჯუმბერ დუნდუას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საქველმოქმედო კონცერტი ასევე 15 ივნისს გრიგოლეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში  შ.პ.ს.,,ადესას“ ორგანიზებითა  და მერიის თანადაფინანსებით გაიმართა ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ,,ოდა ფესტი.“  თანადაფინანსების თანხამ  შეადგინა 3 000 ლარი. მიმდინარე წლის 12-14 ოქტომბერს, ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში  განხორციელდა   თამაზ ჩხაიძის მიერ  წარმოდგენილი კულტურული პროექტი ,,მოტყუებული ბიჭები“ , რომელიც მიეძღვნა მოქანდაკის, მხატვრის, მწერლის და გორგასლის II ხარისხის ორდენ ის მფლობელის – ზაზა სულაბერიძის შემოქმედებით საღამოს.  პროექტის თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა-   1000 (ათასი) ლარი.
 2. კულტურის და ხელოვნების სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების წახალისების მიზნით, მიმდინარე წელს, 3 მარტის – ,,დედის დღისა’’ და 8 მარტის – ,,ქალთა საერთაშორისო დღის’’ თემატიკასთან დაკავშირებით ჩატარდა შემოქმედებითი კონკურსი ,,მთიები“. გამოვლინდა კონკურსში მონაწილე პროზისა და პოეზიის პირველ, მეორე, მესამე ადგილოსნებს გადაეცათ ერთჯერადი ფულადი ჯილდო, 300 ლარი,  200 ლარი და 100 ლარის ოდენობით. სულ გაცემული თანხის ოდენობა  – 1200 ლარი.

,,სენაკი არტ-ფესტივალი 2021“-ზე საპატიო ლაურიატის წოდება მიენიჭათ მარიკა ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის ვოკალურ ანსამბლს ,,არაბესკა“ და სუფსის სამუსიკო სკოლის ხალხურ საკრავთა ანსამბლს. ანსამბლებს გადაეცათ ერთჯერადი ფულადი ჯილდო,  800-800 ლარის ოდენობით, ხოლო ანსამბლების ხელმძღვანელებს და კონცერტმაისტერს გადაეცა თანხა, თითოეულს 100 ლარის ოდენობით. სულ თანხა ჯამში- 1900 ლარი.

 

 1. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით ქალაქ ლანჩხუთში ცენტრალური პარკში მდებარე – ლანჩხუთის საფეხბურთო კლუბ ,,გურიას’’ მემორიალსა და ნოე ჟორდანიას სახელობის სკვერში მდებარე – დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის მეთაურის, ნოე ჟორდანიას სკულპტურულ პორტრეტს, ესაჭიროებოდა კომპლექსური რესტავრაცია. შესაბამისი სამუშაობის შესრულებისთვის დაიხარჯა თანხა – 700 ლარის ოდენობით.

მიმდინარე წლის 2 მაისს, შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის მოთხოვნითა და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ,,ლელობურთის’’ პოპულარიზაციის მიზნით, სიმბოლურად მოხდა ,,ლელობურთის’’ მოთამაშეთა მცირე ჯგუფის მიერ ,,ლელობურთის” აგდება. იქედან გამომდინარე, რომ პანდემიის პირობებში ვერ შედგებოდა ლელობურთის თამაში და გამარჯვებულიც ვერ გამოვლინდებოდა,  სოფლის მოსახლეობამ გამოთქვა სურვილი ,,ლელობურთი’’გამარჯვების სიმბოლოდ, განთავსებულიყო ორივე სოფლის – ზემო და ქვემო შუხუთის ლელობურთის ყოფილი მოთამაშეების საფლავებზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე მოხდა ორი ლელობურთის შეკერვა, რომელთა ღირებულებამ შეადგინა 600 ლარი.

სპორტის  ხელშეწყობის პროგრამის ბიუჯეტია 10000  ლარი.

 

აქედან  ახალგაზრდა, ვეტერანი, ღვაწლმოსილი  სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისების მიზნით დაიხარჯა- 5900;

მუნიციპალური  ტურნირების   ორგანიზების  ბიუჯეტმა შეადგინა 9500 ლარი.

საჩუქრებისა და პრიზების შეძენის  მიზნით გამოყოფილმა თანხამ შეადგიინა 33 500 ლარი.

 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობის პროგრამის ბიუჯეტია 12000

განხორციელდა ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება და შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

 

 

ლანჩხუთი მიმზიდველი მუნიციპალიტეტია ტურისტებისთვისაც. ამ კუთხით ჩვენ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროქტი ხორციელდება. მაგალითად,

„2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში, ხორციელდება სოფელ ორაგვესთან მისასვლელი 4,3 კმ გზის მოასფალტება, მოეწყობა საჭირო ხელოვნური ნაგებობები, ეშკანის კანიონთან მოეწყობა დასასვენებელი, საპარკინგე და საპიკნიკე ადგილები. სოფელში არსებულ მე- 7 საუკუნის გამოქვაბულთან გაკეთდება მისასვლელი 0,5 კმ საფეხმავლო და 0,5 კმ ველობილიკი.

ასევე, აღნიშნული პროგრამის  ფარგლებში, სოფელ ჩიბათში, მიმდინარეობს კოლხეთის ეროვნულ პარკთან მისასვლელი  9,923 კმ- სიგრძის გზის რეაბილიტაცია,  ელექტროფიცირება სრულად, სპორტული თევზჭერისათვის შესაბამისი ადგილების მოწყობა. საპიკნიკე, საპარკინგე და სველი წერტილები,  აგრეთვე ეწყობა ადგილობრივი ნაწარმის რეალიზებისთვის ღია ტიპის დახლ-მაგიდები.

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე, 8 კულტურულ- ისტორიული და ბუნების ძეგლების ლოკაციებზე განხორციელდა პროექტი „ ვირტუალური გიდები“. აღნიშნული გადაღებები მიმდინარეობდა საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ორგანიზებით, პროექტის  „მწვანე ტურიზმი და ისტორიული   მემკვიდრეობა შავი ზღვის განვითარების საფუძვლები“ ფარგლებში.

დასრულდა პროექტი „ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალო მთიანი თემების ეკონომიკის გაძლიერებისთვის“. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სოფელ აცანაში „ ელინაბადოს ჩანჩქერთან“ მოეწყო საპიკნიკე ადგილები, სველი წერტილი, ღია ტიპის დახლ-მაგიდები და „ გურული სამზადი“.

ამავე პროექტის ფარგლებში  ორკარის კანიონთან მოეწყო  საპიკნიკე ადგილები, და სველი წერტილი, ამავე პროგრამით  ასევე შეძენილია  რაფტინგის ნავები   სრული აღჭურვილობით , რომლითაც შესაძლებელია მდინარე სუფსაზე ექსტრემალური და სანაოსნო ტურების განხორციელება. პროფესიონალი ინსტრუქტორების მიერ მოხდა ადგილობრივი ახალგაზრდა ინსტრუქტორების გადამზადება.

სოციალურ სივრცეში შეიქმნა ტურისტული გვერდი „ აღმოაჩინე ტურისტული ლანჩხუთი“,  სადაც განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ტურისტული ლოკაციის ფოტომასალა და  აღწერილობა.

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს  მუშაობა „ტურისტულ ინფრასტრუქტურის პროექტებზე“. განყოფილების მიერ მომზადდა სამი მცირე, სამი საშუალო და სამიც დიდი პროექტი, რომელსაც განახორციელებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.

ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 9 კმ-იანი სანაპირო ზოლი, რომლის განვითარებაც პრიორიტეტულია. ძალიან მადლიერი ვარ გაეროს განვითარების ფონდის, რომლის დამსახურებითაც, უკვე ვასრულებთ განაშენიანების გეგმის მომზადებას. სწორედ ამ გეგმის საფუძველზე გავაგრძელებთ კურორტის მხარდაჭერას. გრიგოლეთი სამომავლოდ იქნება კონკურენტი ურეკის, ქობულეთის და ბათუმის ზღვისპირა ზოლის, რადგან მას აქვს უნიკალური ქვიშა. გრიგოლეთს მიექცევა ძალიან დიდი ყურადღება. ეს გამოიწვევს მუნიციპალიტეტის ფინანსურ გაძლიერებას, გააჩენს სამუშაო ადგილებს და საბოლოოდ, ეს ყველაფერი მოგვცემს იმ ეკონომიკურ განვითარებას, რომლისთვისაც ვიბრძვით.

 

დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი წლები ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის იქნება კიდევ უფრო წარმატებული და წინსვლასა და ეკონომიკურ სიძლიერეზე ორიენტირებული წლები, რისთვისაც თითოეული ჩვენგანი ჩვენ წილ სამუშაოს კეთილსინდისიერად შევასრულებთ. აქვე მადლობა მინდა გადავუხადო მერიის თითოეულ სამსახურს, თითოეულ თანამშრომელს გაწეული მუშაობისთვის. მადლობას ვუხდი ასევე 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს კონსოლიდირებული მუშაობისთვის, საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულებისათვის, ჩვენ ერთად მართლაც ბევრი კარგი საქმე გავაკეთეთ. მჯერა, რომ შემდეგში, ახალი მოწვევის საკრებულოსთანაც, ასეთივე ერთიანობით გავაგრძელებთ მუშაობას, რაც აისახება კიდეც ჩვენი მუნიციპალიტეტის კეთილდღეობაზე.

კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას.

Share:

კომენტარის დატოვება