2019 წლის მუნიციპალური შესყიდვების გეგმა 12 მარტის მდგომარეობით

ძირითადი
CPV
სავარაუდო ღირებულებაშესყიდვის საშუალებაკვარტლებიშესყიდვის საფუძველიდაფინანსების წყარო
031000001000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
034000001000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
09100000115000კონს. შესყიდვაI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
092000004500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
158000001000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
159000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
18100000250გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
184000002000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
185000005100ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
19600000260გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
221000003500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
22200000500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
22300000500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
224000001000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
228000004500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
24900000200გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
3010000010000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
301000007000კონს. შესყიდვაI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
302000003000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
3020000036500კონს. შესყიდვაI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
31200000700გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
31300000600გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
314000002000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
315000001200გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
31600000100გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
317000002500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
324000004500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
32500000300გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
343000005000კონს. შესყიდვაI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
351000008000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
35800000400გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
374000004900ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
38300000200გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
38500000500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
386000004500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
392000001500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
397000001500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
411000003600გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
421000002500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
425000004000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
441000001500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
44200000500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
44300000250გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
444000003500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
445000001500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
44800000250გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
4520000015821ელ. ტენდერიI, IIადგილობრივი ბიუჯეტი
45200000290000ელ. ტენდერიI, II, III, IVსახელმწიფო ბიუჯეტი
4520000050000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
45200000102720ელ. ტენდერიI, II, III, IVსახელმწიფო ბიუჯეტი
45200000300599ელ. ტენდერიI, II, III, IVსახელმწიფო ბიუჯეტი
4530000025000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
4540000023000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
4550000060000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
48600000960გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
48800000420გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
5010000011000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
503000004500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
50500000500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
507000001000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
511000001000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
5550000090000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
60100000400000ელ. ტენდერიI, II, III, IVსახელმწიფო ბიუჯეტი
6010000025000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
6420000025000კონს. შესყიდვაI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
71300000195725ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
7130000010000ელ. ტენდერიI, II, III, IVსახელმწიფო ბიუჯეტი
722000004500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
724000003000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
7240000014000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებიადგილობრივი ბიუჯეტი
731000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
752000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
791000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
792000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
793000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
794000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
7970000052140გამ. შესყიდვაI, II, III, IVექსკლუზივიადგილობრივი ბიუჯეტი
798000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
799000004746გამ. შესყიდვაI, II, III, IVნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელებიადგილობრივი ბიუჯეტი
7990000010000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVწარმოამდგენლობითი ხარჯებიადგილობრივი ბიუჯეტი
805000004900გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
921000003000გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
922000004500გამ. შესყიდვაI, II, III, IVზღვრების შესაბამისადადგილობრივი ბიუჯეტი
9830000035000ელ. ტენდერიI, II, III, IVადგილობრივი ბიუჯეტი
Share: