განკარგულება N59 (03.12.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ”

gankarguleba_59_20211203
Share:

კომენტარის დატოვება