განკარგულება N66 (03.12.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ”

gankarguleba_66_20211203
Share:

კომენტარის დატოვება