“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ “

dadgenilebis_proeqti_20211210
Share:

კომენტარის დატოვება