ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

gegma_k_2022
Share:

კომენტარის დატოვება