,,ქალაქ ლანჩხუთში არსებული ჩიხისთვის დარეჯან ქინქლაძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20211213
Share:

კომენტარის დატოვება