დადგენილება N1 (25.01.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_1_20220125
Share:

კომენტარის დატოვება