,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული მოხსენებითი ბარათი (14.02.2022 წელი)”

dadgenilebis_proeqti_20220214
Share:

კომენტარის დატოვება