განკარგულება N26 (28.04.2022 წელი) -„გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისაგან (GIZ) გრანტის მიღებაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

gankarguleba_26_20220428
Share:

კომენტარის დატოვება