განკარგულება N27 (28.04.2022 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის ( პროგრამული კოდით 02 11 ) პროგრამის განხორციელების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ”

gankarguleba_27_20220428
Share:

კომენტარის დატოვება