განკარგულება N28 (28.04.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ”

gankarguleba_28_20220428
Share:

კომენტარის დატოვება