განკარგულება №51 (30.09.2020 წელი) –,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ კოლეჯი „ჰორიზონტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

51gankarguleba_51_20200930
Share:

კომენტარის დატოვება