განკარგულება №53 (05.10.2020 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 სექტემბრის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankarguleba_53_20201005
Share:

კომენტარის დატოვება