დადგენილება N21 (25.12.2020 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_21_20201225
Share:

კომენტარის დატოვება