საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №20 – 2020 წელი (29.12.2020 წელი)

sso_1_20201229_ri
Share:

კომენტარის დატოვება